Laatu ISO 9001

Laatu ISO 9001

Maailman johtava laadunhallintastandardi ISO 9001 on julkaistu uutena versiona syyskuussa 2015. Uuden standardin rakenne tukee entistä paremmin johtamista ja liiketoimintaa. Laadun- ja ympäristönhallinnan standardit on rakennettu yhtenäisiksi ylätason rakenteen osalta, jolloin niiden dokumentointi helpottuu.

Uuden laadunhallintastandardin painotus on mm. organisaation toimintaympäristössä, johtajuudessa, riskien arvioinnissa, prosesseissa ja palveluiden tuottamisessa.

Laatujärjestelmä pitää sisällään organisaation toiminnan pelisäännöt. Se on organisaation johdon työkalu, jonka avulla tahtotila viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. Laatujärjestelmällä varmistetaan tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkea ja tasainen laatu. Tavoitteena laatutyölle voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden varmistaminen tai työn tuottavuuden parantaminen.

Kun kaipaat apua laatujärjestelmän rakentamisessa tai ylläpitämisessä, ota yhteyttä meihin. Yhdessä määrittelemme työn tavoitteet ja meiltä saat tavoitteen saavuttamiseksi yksityiskohtaisen suunnitelman. Yleensä työ etenee johdolle suunnatun konsultoinnin ja koko henkilökunnalle suunnatun koulutuksen kautta tavoitetta kohden. Yhdessä rakentamamme laatujärjestelmä on ISO 9001 - standardin vaatimusten mukainen ja asiakkaana päätät haluatko viedä projektin sertifiointiin saakka. 

Koska laadun ylläpitämisen tärkein elementti on jatkuva parantaminen, tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuutta pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Sopimuksen mukaan asiantuntijamme voi toimia esimerkiksi auditoijana tai vaikka organisaationne laatupäällikkönä.

imgOta yhteyttä!
Kauhajoki +358 20 7470 300